МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Добри практики

ИЗБРАНИ най-добри практики по Лидер

Обсерваторията на селските райони към Европейската комисия издава периодично обобщено представяне на най-добрите практики, реализирани чрез прилагане на подхода „ЛИДЕР“. Всяка публикация представя по 25 успешни проекта от общо 15 страни, в които се прилага подходът. Темите на практиките са разнообразни, обхващащи всички сфери на конкурентноспособно развитие на селските райони.

Изтегли от тук