МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Доклади и отчети

Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2017 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2017 година

Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 година 

Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 година

Доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 година

Доклад за дейността на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2021 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2021 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2021 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2021 година

Доклад за дейността на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2022 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ“МИГ Стралджа 2016 г.“ за 2022 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР на СНЦ“МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2022 година

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2022 година

Доклад за дейността на УС на СНЦ“МИГ Стралджа-Сливен 2023″ за 2023 година

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР“ на СНЦ“МИГ Стралджа-Сливен 2023″ за 2023 година