МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Индикативна програма 2014-2020 г.

Индикативен график за прием по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2018 г.,одобрен на 30.05.2018 г.

Индикативен график за прием по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ през 2018 г. и 2019 г.,одобрен на 12.09.2018 г.

Индикативен график за прием по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 г.,одобрен на 19.02.2018 г.

Индикативен график за прием по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2019 г., одобрен на 25.02.2019 г.

Индикативен график за прием по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г. за 2020 г., одобрен на 06.01.2020 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г. за 2020 година, одобрен на 04.05.2020 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014 – 2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2020 г., одобрен на 23.10.2020 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ – Стралджа 2016 г.“ за 2021 година, одобрен на 18.03.2021 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ – Стралджа 2016 г.“ за 2022 година, одобрен на 27.05.2022 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ – Стралджа 2016 г.“ за 2023 година, одобрен на 06.02.2023 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ – Стралджа 2016 г.“ за 2023 година, одобрен на 26.06.2023 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 г. на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за 2023 година, одобрен на 17.07.2023 г.

Индикативен график за приеми по мерки от ПРСР 2014-2020 на „МИГ Стралджа – Сливен 2023“ за 2024 година, одобрен на 26.04.2024 г.