МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Протоколи

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА МИГ-СТРАЛДЖА 2016

Учредителен протокол на МИГ-Стралджа 2016

ПРОТОКОЛИ НА ОС

Протокол от заседание на ОС- 28.6.2018 г.

Протокол от заседание на ОС- 27.09.2016 г.

Протокол от заседание на ОС- 30.06.2017 г.

Протокол от заседание на ОС- 13.08.2017 г.

Протокол от заседание на ОС- 18.09.2018 г.

Протокол от заседание на ОС – 07.01.2019 г.

Протокол от заседание на ОС- 12.03.2019 г.

Протокол от заседание на ОС- 20.08.2019 г.

Протокол от заседание на ОС- 27.01.2020 г.

Протокол от заседание на ОС – 22.10.2020 г.

Протокол от заседание на ОС – 25.01.2021 г.

Протокол от заседание на ОС – 11.05.2021 г.

Протокол от заседание на ОС – 01.11.2021 г.

Протокол от заседание на ОС – 01.02.2022 г.

Протокол от заседание на ОС – 11.04.2022 г.

Протокол от заседание на ОС – 24.02.2023 г.

Протокол от заседание на ОС – 13.04.2023 г.

ПРОТОКОЛИ НА УС

Протокол от заседание на УС-15.06.2016 г.

Протокол от заседание на УС-18.08.2016 г.

Протокол от заседание на УС-20.09.2016 г.

Протокол от заседание на УС-18.04.2017 г.

Протокол от заседание на УС-07.06.2017 г.

Протокол от заседание на УС-27.07.2017 г.

Протокол от заседание на УС-14.08.2017 г.

Протокол от заседание на УС-08.02.2018 г.

Протокол от заседание на УС-20.01.2018 г.

Протокол от заседание на УС-30.07.2018 г.

Протокол от заседание на УС-30.05.2018 г.

Протокол от заседание на УС- 27.08.2018 г.

Протокол от заседание на УС-12.09.2018 г.

Протокол от заседание на УС-14.11.2018 г.

Протокол от заседание на УС-07.01.2019 г.

Протокол от заседание на УС-25.02.2019 г.

Протокол от заседание на УС-02.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-14.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-23.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-03.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-06.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-24.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-25.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-01.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС-03.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС-30.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 02.08.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 12.08.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 26.08.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 12.09.2019 г.


Протокол от заседание на УС – 27.09.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 18.10.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 05.11.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 31.10.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 20.11.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 29.11.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 10.12.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 30.12.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 06.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 11.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 28.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 31.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 10.03.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 17.04.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 22.04.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 04.05.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 22.05.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 08.06.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 08.07.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 03.08.2020 г.

Протокол от заседание на  УС – 17.08.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 28.08.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 28.09.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 07.10.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 14.10.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 23.10.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 16.11.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 30.11.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 23.12.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 29.12.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 08.01.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 08.02.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 12.02.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 02.03.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 18.03.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 05.04.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 12.04.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 05.05.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 03.06.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 19.07.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 20.09.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 15.10.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 25.10.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 15.11.2021 г.

Протокол от заседание на УС -10.12.2021 г.

Протокол от заседание на УС – 17.01.2022 г.

Протокол от заседание на УС – 25.03.2022 г.

Протокол от заседание на УС – 27.05.2022 г.

Протокол от заседание на УС – 22.06.2022 г.

Протокол от заседание на УС – 11.10.2022 г.

Протокол от заседание на УС -18.11.2022 г.

Протокол от заседание на УС – 12.12.2022 г.

Протокол от заседание на УС – 06.02.2023 г.

Протокол от заседание на УС – 29.03.2023 г.

Протокол от заседание на УС – 15.05.2023 г.

Протокол от заседание на УС -01.06.2023 г.

Протокол от заседание на УС – 23.06.2023 г.

Протокол от заседание на УС – 03.07.2023 г.

Протокол от заседание на УС – 17.07.2023 г.