МИГ – Стралджа

Протоколи

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА МИГ-СТРАЛДЖА 2016

Учредителен протокол на МИГ-Стралджа 2016

ПРОТОКОЛИ НА ОС

Протокол от заседание на ОС-28.6.2018 г.

Протокол от заседание на ОС-27.09.2016 г.

Протокол от заседание на ОС-30.06.2017 г.

Протокол от заседание на ОС-13.08.2017 г.

Протокол от заседание на ОС-18.09.2018 г.

Протокол от заседание на ОС-07.01.2019 г.

Протокол от заседание на ОС-12.03.2019 г.

Протокол от заседание на ОС-20.08.2019 г.

ПРОТОКОЛИ НА УС

Протокол от заседание на УС-12.09.2018 г.

Протокол от заседание на УС-27.08.2018 г.

Протокол от заседание на УС-30.05.2018 г.

Протокол от заседание на УС-08.02.2018 г.

Протокол от заседание на УС-20.01.2018 г.

Протокол от заседание на УС-14.08.2017 г.

Протокол от заседание на УС-27.07.2017 г.

Протокол от заседание на УС-07.06.2017 г.

Протокол от заседание на УС-18.04.2017 г.

Протокол от заседание на УС-20.09.2016 г.

Протокол от заседание на УС-18.08.2016 г.

Протокол от заседание на УС-15.06.2016 г.

Протокол от заседание на УС-30.07.2018 г.

Протокол от заседание на УС-14.11.2018 г.

Протокол от заседание на УС-07.01.2019 г.

Протокол от заседание на УС-25.02.2019 г.

Протокол от заседание на УС-02.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-14.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-23.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-03.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-06.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-24.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-25.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-01.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС-03.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС-30.07.2019 г.