МИГ – Стралджа

Протоколи

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА МИГ-СТРАЛДЖА 2016

Учредителен протокол на МИГ-Стралджа 2016

ПРОТОКОЛИ НА ОС

Протокол от заседание на ОС-28.6.2018 г.

Протокол от заседание на ОС-27.09.2016 г.

Протокол от заседание на ОС-30.06.2017 г.

Протокол от заседание на ОС-13.08.2017 г.

Протокол от заседание на ОС-18.09.2018 г.

Протокол от заседание на ОС-07.01.2019 г.

Протокол от заседание на ОС-12.03.2019 г.

Протокол от заседание на ОС-20.08.2019 г.

Протокол от заседание на ОС-27.01.2020 г.

ПРОТОКОЛИ НА УС

Протокол от заседание на УС-12.09.2018 г.

Протокол от заседание на УС-27.08.2018 г.

Протокол от заседание на УС-30.05.2018 г.

Протокол от заседание на УС-08.02.2018 г.

Протокол от заседание на УС-20.01.2018 г.

Протокол от заседание на УС-14.08.2017 г.

Протокол от заседание на УС-27.07.2017 г.

Протокол от заседание на УС-07.06.2017 г.

Протокол от заседание на УС-18.04.2017 г.

Протокол от заседание на УС-20.09.2016 г.

Протокол от заседание на УС-18.08.2016 г.

Протокол от заседание на УС-15.06.2016 г.

Протокол от заседание на УС-30.07.2018 г.

Протокол от заседание на УС-14.11.2018 г.

Протокол от заседание на УС-07.01.2019 г.

Протокол от заседание на УС-25.02.2019 г.

Протокол от заседание на УС-02.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-14.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-23.05.2019 г.

Протокол от заседание на УС-03.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-06.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-24.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-25.06.2019 г.

Протокол от заседание на УС-01.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС-03.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС-30.07.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 02.08.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 12.08.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 26.08.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 12.09.2019 г.


Протокол от заседание на УС – 27.09.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 18.10.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 05.11.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 31.10.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 20.11.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 29.11.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 10.12.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 30.12.2019 г.

Протокол от заседание на УС – 06.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 11.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 28.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 31.01.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 10.03.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 17.04.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 22.04.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 04.05.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 22.05.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 08.06.2020 г.

Протокол от заседание на УС – 03.08.2020 г.

Протокол заседание на УС – 28.08.2020 г.