МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Стратегия за местно развитие

Социално икономически и териториален анализ на територията на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие и изграждане на база данни

Аналитичен доклад – Проучване и анализ относно настроенията и намеренията на заинтересованите в развитието на територията групи на територията на „МИГ-Стралджа 2016 г.“ за целите на подготовката на Стратегията за Воденото от общностите местно развитие и изграждане на база данни.

Стратегия

Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г.

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г.

Допълнително споразумение РД № 50-42/08.01.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД-50-42/16.10.2018 г.

Стратегия след Допълнително Споразумение  № РД 50-42/08.01.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г.

Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г.,изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г.

Стратегия след Допълнително Споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2019 г., изменено с  Допълнително споразумение № РД № 50-42/08.01.2019 г.

Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на  СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2019 г., изменено с  Допълнително споразумение № РД № 50-42/08.01.2019 г.,

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с  Допълнително споразумение № РД № 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г.

Допълнително Споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г.

Стратегия след Допълнително споразумение  № РД 50-42/13.12.2019 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г.,

Допълнително Споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г.

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г.

Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г.,изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г.

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г.

Допълнително споразумение № РД 50-42/19.11.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г.

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/19.11.2021 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-50/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-50/13.12.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г.

Допълнително споразумение № РД 50-42/10.04.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.11.2021 г.

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/10.04.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.11.2021 г.

Стратегия след Допълнително споразумение № РД 50-42/13.09.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/20.08.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/13.12.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.01.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/28.07.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/19.11.2021 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/10.04.2022 г.