МИГ – Стралджа

Управителен съвет

Списък на членовете на УС на МИГ-Стралджа 2016 г. – май 2018г.

  • Николай Вълчев Николов, Председател на УС
  • Атанас Киров Киров, член на УС;
  • Едрьо Вълев Шидерски , член на УС;
  • Елка Гочева Велчева, член на УС;
  • Тодор Добрев Атанасов, член на УС

 

Списък на членовете на УС на МИГ-Стралджа 2016 г. – октомври 2018 г.

  • Николай Вълчев Николов, Председател на УС
  • Атанас Киров Киров, член на УС
  • Едрьо Вълев Шидерски, член на УС
  • Елка Гочева Велчева, член на УС
  • Стоянка Йорданова Костадинова, член на УС