МИГ – Стралджа

Управителен съвет

Списък на членовете на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ – май 2018г.

 • Николай Вълчев Николов, Председател на УС
 • Атанас Киров Киров, член на УС;
 • Едрьо Вълев Шидерски , член на УС;
 • Елка Гочева Велчева, член на УС;
 • Тодор Добрев Атанасов, член на УС

 

Списък на членовете на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.“ – октомври 2018 г.

 • Николай Вълчев Николов, Председател на УС
 • Атанас Киров Киров, член на УС
 • Едрьо Вълев Шидерски, член на УС
 • Елка Гочева Велчева, член на УС
 • Стоянка Йорданова Костадинова, член на УС

 

Списък на членовете на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г. – февруари 2020 г.        

 • Николай Вълчев Николов, Председател на УС
 • Атанас Киров Киров, член на УС
 • Едрьо Вълев Шидерски, член на УС
 • Альоша Йорданов Лужецки, член на УС
 • Стоянка Йорданова Костадинова, член на УС