МИГ – Стралджа

ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

Уважаеми представители на местния бизнес, Предвидения за 08 март 2016г. информационен семинар по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020 тема: „Същност и значение на…

СТАРТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – СТРАЛДЖА

На 10,12 и 15 февруари 2016г. в селата Зимница, Лозенец и Каменец, Община Стралджа се проведоха Информационни срещи по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие” на ПРСР…