МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Обучения на екипа на МИГ и на местни лидери

На 28 и 29 април се проведоха две еднодневни обучения за екипа на МИГ – Стралджа 2016г. и за представители на партньорите. При първото обучение беше направен преглед на изискванията при разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие…