МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана информационни срещи

  П О К А Н А   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА, Във връзка с изпълнението на дейностите по проект по Договор РД 50-212/ 07.12.2015г. с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за…