МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана

    за провеждане на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна Инициативна Група – Стралджа 2016г.” /МИГ – Стралджа 2016г./       Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще…