МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ПОКАНА

 

Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 13.08.2017г. от 10.00ч., а при липса на кворум – от 11.00ч. в сградата на община Стралджа.

 

Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще бъде проведено при следния дневен ред:

 

  1. Вземане на решение за изменение и допълване на устава на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.“.

 

  1. Други.

 

Покана общо събрание