МИГ – Стралджа

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И ОБУЧЕНИЯ

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И ОБУЧЕНИЯ
Сдружение „МИГ-Стралджа 2016г.“ кани всички заинтересовани лица – малък и среден бизнес, кооперации, земеделски производители, читалища, НПО, общини, кметства, училища, детски градини, сдружения по ЗЗД и други формални и неформални граждански структури, квартални съвети, клубове на пенсионера, занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост, граждани, бенефициенти с вече финансирани проекти и др.на информационни СРЕЩИ за представяне на възможностите за кандидатстване по мерки от СВОМР както следва:
– Информационна среща за 20 участници за представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване – дата на провеждане 26 ноември 2018 г. в „Клуб на пенсионера”, гр.Стралджа, ул.”Георги Станчев” №2 от 10,00 часа
– Двудневно обучениe на 20 местни лидери от стопанския сектор относно Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР – дата на провеждане 28-29 ноември 2018 г. в „Клуб на пенсионера”, гр.Стралджа, ул.”Георги Станчев” №2, от 10,00 часа
– Двудневно обучениe на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР – дата на провеждане 28-29 ноември 2018 г. в Заседателна зала на Общински съвет, гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, от 10,00 часа

Покана за информационна среща и обучения