МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Покана за информационни срещи, организирани от екипа на СНЦ „МИГ Стралджа 2016 г.“ през месец Декември 2019 г.

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2019 г.
Сдружение “Местна инициативна група – Стралджа 2016 г.” организира информационни събития за всички заинтересовани лица, които желаят да кандидатстват за
безвъзмездна финансова помощ към МИГ. За целта ще посетим посочените населени места на територията на Община Стралджа при следния график:

Информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението – за не по-малко от 10 души:
11 декември 2019 г.
с.Каменец в НЧ „Проф.Асен Златаров-1927” от 9,00 часа
с.Поляна в НЧ „Христо Ботев-1922” от 10,00 часа
12 декември 2019 г.
с.Войника в НЧ „Възраждане-1928” от 9,00 часа
с.Първенец в НЧ „Просвета-1908” от 10,00 часа
13 декември 2019 г.
с.Джинот в НЧ „Изгрев-1958” от 9,00 часа
с.Иречеково в НЧ „Просвета-1927” от 10,00 часа
16 декември 2019 г.
с.Чарда в НЧ „Пробуда-1934” от 9,00 часа
с.Зимница в НЧ „Възраждане-1928” от 10,00 часа
17 декември 2019 г.
с.Маленово в НЧ „Пробуда-1997” от 9,00 часа
с.Атолово в НЧ „Съгласие-2009” от 10,00 часа
– 18 – 19 декември 2019 г.
Двудневно обучение, свързано с подготовката на проекти по СВОМР за минимум 10 участника в гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, в залата на общински съвет от 10,00 часа
– 20 – 21 декември 2019 г.
Двудневно обучениe на 20 местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване в „Клуб на пенсионера”, гр.Стралджа, ул.”Георги Станчев” №2 от 10,00 часа
– 22 – 23 декември 2019 г.
Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека по процедурите за подбор и оценка на проекти към стратегията в гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, в залата на общински съвет от 10,00 часа

Покана за информационни срещи и обучения през месец декември 2019 г.