МИГ  Стралджа – Сливен 2023

ОБЯВА за обществено обсъждане на проект за промяна на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием

Обществено обсъждане на  проект за промяна на Насоки по Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием   В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за…