МИГ – Стралджа

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Обществено обсъждане на проект на Насоки по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за…