МИГ  Стралджа – Сливен 2023

Допълнително споразумение № РД 50-42/10.04.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР

Допълнително споразумение № РД 50-42/10.04.2022 г. към Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-42/27.04.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/16.10.2018 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/08.01.2019 г., изменено с Допълнително споразумение № РД 50-42/26.03.2019 г.,…